26/3/13

NABCO - Μια συνεταιριστική απάντηση στη στεγαστική κρίση της Ιρλανδίας

Του Niall O’Keefee, Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας (NABCO), Ιρλανδίας & αντιπροέδρου του CECODHAS HOUSING EUROPE.

Ύστερα από την κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων, η Ιρλανδία έχει μείνει πλέον με 300.000 άδεια σπίτια, μια λίστα αναμονής 100.000 οικογενειών που έχουν ανάγκη από στέγαση και ένα ποσοστό ανεργίας που υπερβαίνει το 14%. Αυτά τα αλυσιδωτά προβλήματα, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των κρατικών επενδύσεων, απαιτούν καινοτόμες λύσεις που θα περιλαμβάνουν τους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ανάπτυξης. Η NABCO, η ιρλανδική εθνική ομοσπονδία συνεταιρισμών κατοικίας και στέγασης, βρίσκεται στο προσκήνιο της εύρεσης αυτών των λύσεων.


Ενώ η ύφεση της στεγαστικής αγοράς έχει προκαλέσει την πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ιρλανδία και πάρα πολλές κατοικίες έχουν μείνει ημιτελείς, ο τομέας της συνεταιριστικής στέγασης συνεχίζει να παραδίδει νέες κατοικίες και να παρέχει υψηλής ποιότητας στέγαση σε ανομοιογενείς, βιώσιμες κοινότητες. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το πλαίσιο παροχής στέγασης στην Ιρλανδία, εξερευνά τον ρόλο του τομέα συνεταιριστικής στέγασης και εξετάζει τα φιλόδοξα σχέδια της NABCO για ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Στέγαση στην Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία, η στεγαστική πολιτική έδινε ανέκαθεν μεγάλη έμφαση στην ιδιοκατοίκηση και ενθάρρυνε τους πολίτες να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα το 70% περίπου των ιρλανδικών νοικοκυριών έχουν ιδιόκτητες κατοικίες, ενώ κατά την ίδρυση του ιρλανδικού κράτους το 1922 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 10%. Ο τομέας ενοικίασης κατοικιών, τόσο από ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ήταν μέχρι πρόσφατα αντιμέτωπος με τις αρνητικές αντιλήψεις και με ένα πολιτικό περιβάλλον που παρείχε ελκυστικά οικονομικά κίνητρα για ιδιοκατοίκηση.

Ένα από τα πρώτα βήματα στον τομέα της κοινωνικής στέγασης στην Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1890 από εθελοντικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις διαχείρισης κατοικιών. Με την ίδρυση του ιρλανδικού κράτους το 1922, η κρατική χρηματοδότηση άρχισε να διοχετεύεται στις τοπικές αρχές για την υλοποίηση μεγάλων κατασκευαστικών προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης. Οι εθελοντικές οργανώσεις στέγασης συνέχισαν εν τω μεταξύ να διαδραματίζουν έναν μικρό ρόλο και να πρωτοπορούν παρέχοντας στέγαση σε ηλικιωμένους και άστεγους με τη χρήση ιδιωτικών χορηγιών και φιλανθρωπικών δωρεών.

Τις δεκαετίες 1960-70, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός νέων ζευγαριών στην Ιρλανδία αναζητούσε πρόσβαση σε οικονομικά προσιτούς τρόπους ιδιοκατοίκησης. Εμπνεόμενοι από την επιτυχία του χρηματοπιστωτικού συνεταιριστικού κινήματος της Credit Union που ξεκίνησε στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 1950, οι νέοι άρχισαν να στρέφονται προς το συνεταιριστικό μοντέλο για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Έτσι, άρχισαν να δημιουργούνται μικροί συνεταιρισμοί αυτοβοήθειας που στήριζαν τις οικογένειες στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα στεγαστικά έργα, φρόντιζαν για την εύρεση αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών και εξασφάλιζαν χρηματοδοτήσεις για την αγορά των νέων κατοικιών. Με αυτό τον τρόπο χτίστηκαν 3.500 συνεταιριστικά σπίτια για ιδιοκατοίκηση, ενώ οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να αποτελούν κομμάτι της συνεταιριστικής στέγασης στην Ιρλανδία.

Τη δεκαετία του ’80, οι νέες στεγαστικές ανάγκες και τα κενά που υπήρχαν στα πλαίσια των στεγαστικών υπηρεσιών οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Το 1984 εισήχθη ένα νέο πρόγραμμα κεφαλαιακής στήριξης που διαφοροποίησε τις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή κατοικιών προς ενοικίαση από μη κερδοσκοπικούς εγκεκριμένους φορείς στέγασης. Αυτό επέτρεψε στη NABCO να αρχίσει να προωθεί τους πρώτους συνεταιρισμούς στέγασης για ενοικιαζόμενες κατοικίες στην Ιρλανδία. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ένα πρόγραμμα χορήγησης δανείων και επιδοτήσεων επέτρεψε στους τομείς της συνεταιριστικής και εθελοντικής στέγασης να διευρύνουν τον ρόλο τους.

Οι τοπικοί συνεταιρισμοί στέγασης που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του ’90 επέτρεψαν τη συγκέντρωση πόρων αποφεύγοντας τα περιττά λειτουργικά έξοδα και διέθεσαν το προσωπικό τους στη διαχείριση και την παροχή υψηλής ποιότητας στεγαστικών υπηρεσιών στα μέλη τους.

Η νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2001 προβλέπει την υποχρεωτική σύναψη συμφωνιών μεταξύ των ιδιωτικών κατασκευαστικών εταιριών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε το 20% των νέων κατοικιών να παρέχεται για κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση. Χάρη σε αυτή τη ρύθμιση, ένα κομμάτι των στεγαστικών έργων πέρασε στην ιδιοκτησία των συνεταιρισμών, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείρισή τους. Λόγω όμως της πτώσης των νέων κατασκευαστικών έργων, είναι πλέον αβέβαιο αν αυτή η νομοθεσία θα συνεχίσει στο άμεσο μέλλον να παρέχει σημαντικό αριθμό νέων κατοικιών.

Η ραγδαία άνοδος της ιρλανδικής οικονομίας, που διήρκησε δέκα χρόνια και έδυσε το 2008, οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των στεγαστικών έργων. Το 28% του συνόλου των κατοικιών στην Ιρλανδία κατασκευάστηκε την περίοδο 2001-2011. Από το 2008, η παγκόσμια οικονομική κρίση άρχισε να έχει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην Ιρλανδία με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον υπερπροσφορά νέων κατοικιών. Από τον Απρίλιο του 2011, το 14,5% του στεγαστικού αποθέματος στην Ιρλανδία είναι ακατοίκητο.

Παράλληλα, λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, του κόστους στέγασης που επίσης εξακολουθεί να είναι υψηλό και της περιορισμένης πρόσβασης σε δάνεια, κρίνεται ότι 100.000 νοικοκυριά χρειάζονται στεγαστική στήριξη. Η πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πάροχοι στέγασης ενόψει της οικονομικής κρίσης είναι η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, τα σπίτια που έχουν μείνει ακατοίκητα.

Τα τρέχοντα στεγαστικά μέτρα διατυπώνονται στην Έκθεση Στεγαστικής Πολιτικής που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2011. Η Έκθεση προβλέπει έναν πιο διευρυμένο ρόλο για την εθελοντική και συνεταιριστική στέγαση, καθώς η προσφορά νέων ενοικιαζόμενων κοινωνικών κατοικιών από τις τοπικές αρχές έχει πλέον μειωθεί. Για την περίοδο 2007-2016, η κρατική χρηματοδότηση νέων κοινωνικών κατοικιών στην Ιρλανδία θα έχει μειωθεί με πραγματικούς όρους κατά 90%. Για να ενισχυθεί η παροχή νέων σπιτιών, προτείνεται ένας πιο στενός έλεγχος του εθελοντικού και συνεταιριστικού τομέα, ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση.

Επί του παρόντος, η παροχή ενοικιαζόμενων κοινωνικών κατοικιών -κυρίως από τις τοπικές αρχές, αλλά και από τις εθελοντικές και συνεταιριστικές οργανώσεις στέγασης- καλύπτει περίπου το 8% των νοικοκυριών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών ενοικιαζόμενων κατοικιών στην Ιρλανδία, αλλά από τις επιδοτήσεις ενοικίου μπορεί να επωφεληθεί μέχρι και το 40% των ενοικιαστών που νοικιάζουν τις κατοικίες τους από ιδιώτες.

Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να υπάρξουν νέες εξελίξεις στον τομέα της συνεταιριστικής στέγασης χάρη στα ημιτελή/ακατοίκητα σπίτια. Η ιρλανδική κυβέρνηση κάλεσε τη NABCO να συμμετάσχει σε μια ειδική συμβουλευτική ομάδα υπεύθυνη για το θέμα αυτό, η οποία επικρότησε ένθερμα τη συνεταιριστική στέγαση θεωρώντας την πιθανή λύση για τέτοιου είδους κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα.

NABCO

Η δράση της NABCO ξεκίνησε με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς συνεταιρισμούς, τους οποίους βοηθούσε να αποκτήσουν κατοικήσιμους χώρους, να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους και να κατασκευάσουν νέες συνεταιριστικές κατοικίες. Η NABCO συνεχίζει μέχρι σήμερα να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στα μέλη της.

Ιδρύθηκε το 1973 από αντιπροσώπους τοπικών συνεταιρισμών στέγασης, προκειμένου να διαδραματίσει τον ρόλο του εθνικού εκπροσώπου ως μια συνομοσπονδία για την ανάπτυξη και την προώθηση του κινήματος της συνεταιριστικής στέγασης στην Ιρλανδία. Το 1979, χάρη σε μια κρατική επιχορήγηση, κατάφερε να ανοίξει ένα γραφείο και να διευρύνει τις προωθητικές τις δράσεις, τη διάδοση των πληροφοριών και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους συνεταιρισμούς στέγασης.

Στην Ιρλανδία, ο τομέας της συνεταιριστικής στέγασης έχει επηρεαστεί έντονα από τις συνεταιριστικές αρχές, μεταξύ των οποίων και ο δημοκρατικός έλεγχος των μελών. Δίνοντας την εξουσία στις τοπικές κοινωνίες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, ο τομέας της συνεταιριστικής στέγασης βοηθά τα μέλη του να γίνουν οι ηγέτες των τοπικών κοινωνιών τους. Οι αρχές της αυτοβοήθειας και της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών έχουν οδηγήσει στη βελτίωση και την ενίσχυση του τρόπου παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ιρλανδικών συνεταιρισμών στέγασης είναι τα εξής:


  • μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας – δεν γίνεται διανομή των κερδών και οποιοδήποτε πλεόνασμα επανεπενδύεται για την επίτευξη των σκοπών των συνεταιρισμών
  • παροχή βοήθειας για την εξάλειψη της στεγαστικής αποστέρησης και την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών - αυτοί είναι οι σαφείς στόχοι των συνεταιρισμών στέγασης. Οι συνεταιρισμοί στέγασης είναι απαλλαγμένοι από εταιρικές και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις λόγω των φιλανθρωπικών σκοπών τους
  • τοπικά οικοδομικά έργα - γενικά κυμαίνονται μεταξύ 15 και 80 κατοικήσιμων μονάδων, αλλά έχουν κατασκευαστεί και μεγαλύτερα έργα
  • μέλη - οι συνεταιρισμοί στέγασης απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από τους κατοίκους της περιοχής
  • συνεταιριστική μισθωτή στέγαση - δεν επενδύονται οι μετοχές κανενός μέλους και δεν διατίθενται για ενοικίαση ή αγορά
  • μία ψήφος - για κάθε μέλος που δύναται να εκλεγεί στην επιτροπή διαχείρισης ή το διοικητικό συμβούλιο μιας συνεταιριστικής επιχείρησης

Αυτή τη στιγμή, η NABCO και οι τοπικοί συνεταιρισμοί-μέλη της απασχολούν 25 υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση των κατοικιών και την παρακολούθηση των έργων, ενώ άλλοι 25 υπάλληλοι διεκπεραιώνουν τα θέματα παιδικής φροντίδας και οικογενειακής υποστήριξης. Η τρέχουσα αξία του στεγαστικού αποθέματος που διαχειρίζονται οι συνεταιρισμοί είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ (ανεξάρτητα από τις κατοικίες που χτίστηκαν από οικοδομικούς συνεταιρισμούς για ιδιοκατοίκηση και αγοράστηκαν από τα μέλη τους).

Τα είδη των συνεταιρισμών στέγασης στην Ιρλανδία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Οικοδομικοί συνεταιρισμοί για ιδιόκτητες κατοικίες οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με στόχο την κατασκευή κατοικιών για μέλη που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στην αγορά ενός σπιτιού.
  • Τοπικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στέγασης οι οποίες αποτελούνται από δίκτυα τοπικών συνεταιρισμών μισθωτής στέγασης.

Αντιμετώπιση της κρίσης

Μια από τις πιο σοβαρές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και στεγαστικής κρίσης στην Ιρλανδία είναι ο τεράστιος αριθμός κατοικιών που έχουν μείνει ακατοίκητες ή ημιτελείς μετά την κατάρρευση της αγοράς. Η NABCO κλήθηκε από την κυβέρνηση να συμμετάσχει σε μια ειδική συμβουλευτική ομάδα υπεύθυνη για το θέμα αυτό, η οποία επιδοκίμασε έντονα τη συνεταιριστική στέγαση θεωρώντας την πιθανή λύση για τέτοιου είδους κατοικίες σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, η NABCO συντονίζει μια σειρά έργων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από αυτήν την κατάσταση.

Ο εν λόγω τομέας δραστηριοτήτων αποτελεί από πολλές απόψεις τη συνέχιση του έργου που επιτελούσε η NABCO τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την εξασφάλιση της συνεργασίας και της στήριξης των τοπικών αρχών προκειμένου να μετατραπούν οι απούλητες κατοικίες σε προσιτές στεγαστικές λύσεις. Ένα παράδειγμα του έργου αυτού βρίσκεται στο Ballincollig, όπου το παράρτημα της NABCO στο Munster μίσθωσε από το Συμβούλιο της Κομητείας του Cork ένα απούλητο συγκρότημα σε προσιτές τιμές για πέντε χρόνια. Με τον τρόπο αυτό βοήθησε τα νέα μέλη των συνεταιρισμών με μεγάλες στεγαστικές ανάγκες να ενοικιάσουν και στη συνέχεια να αγοράσουν ―αν μπορούν― τις κατοικίες αυτές.

Από τότε που ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων κατοικιών έχει μειωθεί δραματικά ― έως και κατά 90% για την περίοδο 2007-2016. Για τον λόγο αυτό, η παροχή δανείων για στέγαση έχει σταματήσει και οι υπολειπόμενες κοινωνικές κατοικίες διατίθενται μέσω συμφωνιών μίσθωσης. Η NABCO συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει στέγαση μέσω αυτών των νέων μηχανισμών.

Η ευελιξία του συνεταιριστικού μοντέλου και η αυτονόητη δέσμευση για συνεργασία έχει βοηθήσει τον κλάδο να αποτελέσει μέρος της λύσης. Αυτή τη στιγμή, η NABCO συντονίζει έναν αριθμό πρωτοπόρων συνεργασιών σε ολόκληρη τη χώρα συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Maple Woods και της Κομητείας του Cork, όπου η στεγαστική ζήτηση είναι πολύ μεγάλη αλλά το κόστος εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ημιτελών κατοικιών, η NABCO συνεργάζεται στενά με κρατικούς και τοπικούς φορείς για την προώθηση της νεανικής απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση στην ιρλανδική αγορά ακινήτων.

Επίσης, το συνεταιριστικό κίνημα στέγασης έχει ανταποκριθεί στη στεγαστική κρίση της Ιρλανδίας με την υποβολή μιας σειράς πολιτικών προτάσεων που έχουν ως στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών υψηλής ποιότητας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας συνεταιριστικής μετοχής που θα επιτρέπει σε οικογένειες και συνεταιρισμούς να είναι συνιδιοκτήτες ακατοίκητων ή ημιτελών κατοικιών. Επίσης, η NABCO συνεργάζεται με τις πιστωτικές ενώσεις για την προώθηση μιας πρότασης που θα επιτρέπει στις τοπικές κοινότητες να χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους για να στηρίζουν νέα στεγαστικά έργα στην περιοχή τους.

Σημαντικό ρόλο στην παράδοση όλως αυτών των νέων κατοικιών θα διαδραματίσουν οι νέες και καινοτόμες μορφές συνεργασιών. Στο Avondale Park στο δυτικό Δουβλίνο, η NABCO συνεργάζεται με πολλούς φορείς προκειμένου να παραδώσει 217 υπερσύγχρονες νέες κατοικίες. Αυτή η σημαντική νέα εξέλιξη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κομητείας του Fingal και τη στεγαστική ένωση HAIL, θα προσφέρει κατοικίες εξαιρετικής ποιότητας και σχεδιασμού με διάφορες ανέσεις, όπως ζεστό νερό μέσω ηλιακής ενέργειας.

Ένα ακόμη πρόσφατο ορόσημο στον τομέα της στέγασης στην Ιρλανδία, είναι η ολοκλήρωση 19 νέων κατοικιών στην οδό Gloucester στη νότια πλευρά του κέντρου του Δουβλίνου. Αυτό θα είναι το τελευταίο έργο στα πλαίσια του προηγούμενου χρηματοδοτικού σχεδίου που υλοποιήθηκε από το τμήμα Περιβάλλοντος, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ιρλανδικής κυβέρνησης. Οι κατοικίες βρίσκονται δίπλα σε ένα υπάρχον συνεταιριστικό κτήριο και υποστηρίζονται από το SIPTU, ένα συνδικάτο εργαζομένων που διέθεσε την τοποθεσία σε πολύ χαμηλή τιμή.

Αυτά τα έργα στηρίζονται στις παραδόσεις του συνεταιριστικού κινήματος στέγασης, το οποίο έχει να επιδείξει μεγάλη κληρονομιά συνεργασιών από την ίδρυσή του το 1973. Οι τοπικές κοινότητες, οι πιστωτικές ενώσεις και τα συνδικάτα εργαζομένων, όπως το SIPTU, έχουν συνεργαστεί για να παρέχουν βιώσιμη στέγαση στις τοπικές κοινότητες. Τώρα που η κρατική οικονομική στήριξη αποτελεί πλέον παρελθόν, η εύρεση νέων συνεργατών στον κατασκευαστικό τομέα έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Η NABCO όμως έχει την πείρα και την όρεξη να υπερβεί αυτές τις δυσκολίες.

Συνεταιριστική διαβίωση


Η NABCO έχει δεσμευτεί να «οικοδομεί καλύτερες κοινωνίες» κι αυτό σημαίνει ότι βλέπει πέρα από τις στεγαστικές ανάγκες των κατοίκων. Ένας τομέας όπου συμπεριλήφθηκε η εκπαίδευση και η απασχόληση των τοπικών κοινοτήτων είναι η παιδική φροντίδα. Μέσω ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών, η NABCO προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης σε περισσότερα από 200 παιδιά. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε όλους τους συνεταιριστικούς χώρους στέγασης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Πέρα από την προσπάθεια δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, η NABCO έχει αναλάβει ενεργό δράση και στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Νέες συνεταιριστικές ομάδες συντήρησης, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καταστήματα και καφετέριες αναπτύσσονται συνεχώς από τη NABCO ως απάντηση στις τοπικές ανάγκες.

Τα αποθέματα συνεταιριστικών κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση είναι σχετικά περιορισμένα αλλά αυξάνονται συνεχώς. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και στην παροχή καλά διαχειριζόμενων κατοικιών με μισθωτήρια αορίστου χρόνου και σε προσιτές τιμές για όσους είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν τις ευθύνες της συμμετοχής σε έναν συνεταιρισμό. Η διαθεσιμότητα συνεταιριστικών ενοικιαζόμενων κατοικιών, παράλληλα με τον διευρυνόμενο τομέα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συμβάλλει στην εύρεση κοινωνικά ισορροπημένων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από την οικονομική κρίση στην Ιρλανδία.


Επισκεθείτε: http://www.nabco.ie